Drifts- og utviklingsutvalget vedtok den 18.03.21, sak 13/2021 at forslag til «Adferdsregler for mye brukte friluftslivsområder i Aremark kommune» legges ut på høring.
Forslaget til adferdsregler ligger her og behandling av saken finnes på kommunens hjemmeside Elements Publikum.
Eventuelle merknader og innspill sendes skriftlig til Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark eller til post@aremark.kommune.no.

Frist for merknader og innspill er 11. mai 2021.

Dokument:
Forslag - Adferdsregler for mye brukte friluftslivsområder i Aremark kommune