Her kan du stemme i Aremark

Mette og Ann-Kristin Valg 2019

Mandag 9. september og søndag 8. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2019 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30.juni valgåret.

I Aremark kommune kan du stemme på Furulund Allbrukshus

  • Søndag 8. september fra kl. 14.00 - til kl. 19.00
  • Mandag 9. september fra kl. 09.00 - til kl. 19.00

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon.

Hvis du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Dersom du er bosatt i Aremark kommune kan du forhåndsstemme helt til 6.september på rådhuset mellom 08:00 og 15:30. 

Tips en venn Skriv ut