FAU har hatt møte denne uka og referatet ligger på skolens nettside

Oversikt over kontaktlærere for neste skoleår er nå sendt ut på transponder. Minner om at det er dette vki går ut ifra, men endringer kan skje. Forrige skoleår opplevde vi dette på 1.trinn.

Klasseinndelingene på mellomtrinnet og ungdomsskolen er også sendt ut. Mange var spente på dette kanskje med unntak av 5. og 6.trinn som fortsetter i samme inndeling når de går over til 6. og 7. trinn etter sommeren.

Aldersblandingen fører med seg noe forskjellige inndelinger av klasser. 5 - 7.trinn som allerede er organisert med full aldersblanding kan ha forskjellige inndelinger. I norsk, engelsk og matematikk er det ekstra lærerressurs som gjør at inndelinger i mindre grupper er mulig. Har kan lærerne gjøre noen inndelinger med tanke på å bedre elevens læringsutbytte. Elevene på mellomtrinnet har også nesten identisk timeplan slik at de kan samarbeide i mange fag. Vi gjør det for eksempel i krle nå med grupper på tvers av A og B.

Kulturskolen kan dere søke på her. Vi har plass til flere og elever som går på kulturskolen i dag må gjerne anbefale den til andre som har lyst til å være med.

Den første eleven fra Ukraina begynte denne uka. Han ble tatt i mot på en måte som gjør meg stolt av Aremark skole. Vi har mange flotte elever som tar mange fornuftige valg. Skolen har også blir varslet om ytterligere to fra Ukraina om kort tid - kanskje allerede på skolen i løpet av neste uke.