Brannalarmsystemet var alt tilbake i drift igjen fra onsdag kveld. Vi er veldig glad for at dette gikk mye fortere enn først varslet.

7.trinns aldersgruppe er på leirskole hele neste uke. Tilsvarende gruppe som var på tur for et år siden, opplevde begrensninger i leirskoleoppholdet grunnet smittevern. Også nå vil elevene møte mye de samme omfattende smitteverntiltakene. Smittevernlegen i Aremark kommune har også sett tiltakene som er utarbeidet av leirskolen med hjelp fra den lokale smittevernlegen. Dette kommer til å gå bra og vi ønsker hele gruppa med Jon Terje og Nora en fin tur.

Nasjonale prøver står som vanlig for tur på høsten for 5., 8. og 9.trinns aldersgruppe. Erfaringsmessig er det god tid på Nasjonale prøver slik at elevene kan være grundige. Prøvene er digitale og det er lett å gå tilbake å se over ev gjøre oppgaver man hoppet over. Klikk her for mer info om Nasjonale prøver

Stortingsvalget er naturligvis ofte omtalt i media nå. Demokrati er en viktig del overalt i skolens læreplaner. Vi håper at dere der hjemme kan snakke litt ekstra om valget med barna når det likevel er så mye framme i hverdagen som nå. Vi skal også ha et ekstra fokus på skolen om valget, betydningen av demokrati og kvaliteten på demokratiet som er avhengig av høy deltakelse og involvering. 

Tidspunkt for høstens foreldremøter blir mandag 6.sept kl 18:00 for 5. - 7.trinn, torsdag 9.sept kl 18:00 for 8. - 10.trinn og mandag 13.sept kl 18:30 for 1. - 4.trinn. For 1. - 4.trinn blir det sannsynligvis en gruppe som har møte før fellesmøtet starter, men det får dere mer info om senere.

Fredagsbrevet neste uke utgår.