Nasjonale prøver er godt i gang. Hvert år gjennomføres disse prøvene på 5. 8. og 9. trinn. Prøvene er i lesing, regning og engelsk (9.trinn har ikke engelskprøven). Et årskull i Norge er ca 60 000 elever og alle har de samme prøvene. Mer info kan dere finne her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

2., 4., 6. og 9.trinn skal på Inspiria på mandag. Informasjon er gitt til disse klassene. Dagen på Inspiria i Sarpsborg bruker å være inspirerende særlig i forhold til naturfag og vi håper alle får en fin tur på mandag.

Minner om årsmøte i FAU som er åpen for alle foresatte, mandag kl 18:30 på kulturscena. Program er sendt ut på transponder tidligere.

Fra brannvesenet har vi fått flg melding:
Å ha Åpen brannstasjon på høsten hvor vi går inn i kaldere tider med mer bruk av elektrisk oppvarming, fyring, bruk av levende lys, glattere veier med mer, er med på å sette fokus på bevisstgjøring og aktsomhet. Dette er i hovedsak en barnas dag, som ofte er gode til å minne de voksne om hva det kan være lurt å tenke på. Vi håper vi treffer både unge og eldre aremarkinger i morgen!

Åpen brannstasjon i Aremark!

Lørdag 24. september blir det igjen «Åpen brannstasjon» i Aremark.

Tidspunkt: Kl. 11.00-14.00

Sted: Aremark brannstasjon
Program:

  1. Kjøring med brannbiler.
  2. «Røykdykking» for barna.
  3. Spyleøvelse for barna. «Løpende brannmann».
  4. Kunnskapsløype
  5. Brannverntjenesten A/S kommer som tidligere. De tar med seg pulver- og skumapparater for 5- og 10-årskontroll mot betaling.
  6. Klokken 12.00 kommer Bjørnis!
  7. Feieren kommer fra Halden brannvesen.
  8. Utstilt utstyr fra Aremark brannvesen.
  9. Demo av brann i fettgryte og gasseksplosjon.
  10. Saft og boller.