Da har 1 - 2. trinn nettopp hatt besøk av Janne og Muskat. Svært vellykket forestilling! Janne er kjempedyktig. Hadde barnehagebarn 4-5 år og 1. pluss 2. klasse her. 45 stk på biblioteket med stort og smått. Hun hadde dem med seg hele veien.

FAU har møte til uka. Saker som skal tas opp er blant annet rutiner/info i forbindelse med oppstart 1. klasse og ev endring av bussruta på Vestsida. Vi har plass til flere saker gjennom FAU så ta kontakt med klassens foreldrekontakt hvis det er saker du/dere vil ha lagt fram. Referat fra FAU-møter legges ut på skolens nettside.

Husk å søke på kulturskolen. Vi tilbyr: Piano, dans, gitar/bassgitar, sang og trommer. Hva det endelig blir er litt avhengig av antall påmeldte. Selv om det er mange elever inneværende år så ønsker vi oss mange flere.

Om en uke regner vi med å ha klart kontaktlærere samt klasseinndelinger for neste skoleår. Klasseinndelingene vil bli særlig synlige i fag som blant annet Krle og Samfunnsfag. I de tunge fagene (norsk, matematikk og engelsk) vil det være flere lærere som gjør at grupperinger kan bli litt forskjellig i skoleåret avhengig av behov og hva de jobber med. Flere trinn har det slik nå også.