17. mai ble som i fjor litt annerledes. Til tross for litt dårlig vær rapporteres det om en fin markering. Jeg ble også stolt da jeg fikk høre at elevrådsleder på ungdomsskolen leverte en god 17. mai-tale. Det har liksom blitt en vane og tradisjon med gode taler fra elevrådet. Jeg håper at tradisjonen fortsetter og at flere får anledning til å høre den neste år. 17. mai og covid-19 er ganske motstridene og vi krysser fingrene for at neste år blir en feiring mer lik det vi kjenner fra før pandemien. Takk til alle som bidro til en god feiring og særlig foresatte på 5. og 6.trinn som var med i 17. mai-komiteen.

Generell info som gjelder hele eller deler av skolen, legges først ut på skolens nettside. Det betyr at hvis du er nysgjerrig på fredagsbrevet så kan du sjekke her uten å vente på transpondermelding. Det kan ofte gå mange timer før jeg sender melding om at fredagsbrevet er lagt på hjemmesida.

Neste års kontaktlærere er nå fordelt og varslet alle ansatte på skolen. 1.trinn – Lotte Lagerholt, 2.trinn – Cathrine Gretland, 3. trinn Anne-Marte Olsen, 4.trinn – Elisabeth Svarød, de to gruppene på 5 til 7.trinn – Nina Foss Andersen og Jon Terje Stensrud, 8. trinn – Lars Martin Jæger, 9. trinn – Geir Myhren Larsen og 10.trinn – Rune Aasgaard. For neste skoleår beholdes samme kontaktlærerressurs som nå. Det betyr blant annet at på mellomtrinnet hvor det nå er tre kontaktlærere mot to fra høsten så kan for eksempel Nina og Jon Terje få ytterligere tid til kontaktlærerarbeid.

Skolens største og mest krevende arena for sosial læring og trening er friminuttene. I timene vil alt være mye mer styrt av voksne. Det betyr at det er friminuttene hvor eleven er mest sammen med vennene sine. I friminuttene så velger elevene i stor grad hva de skal gjøre og ikke minst med hvem. Det har selvsagt vært litt unntak nå grunnet covid-19. I timene derimot så er det først og fremst lærerne som bestemmer hva som skal gjøres og ikke minst hvem eventuelt eleven skal gjøre det med. Elevene skal ha noe medbestemmelse i forhold til innhold og arbeidsmåter i undervisningstimer, men inndelinger i par/grupper osv er det den ansatte som tar seg av.