2., 4., 6. og 9.trinn var på Inspiria Science Center i Sarpsborg på mandag. Vitensenteret er en populær tur blant elevene hvor elevene får være med på mange spennende ting. Mer info om Inspiria finner du her: https://www.inspiria.no/

Transponder var ustabil fredag morgen. Problemer på den sentrale serveren gjorde at mange skoler opplevde ustabil Transponder meldingsbok fredag morgen. Dette var også tilfelle på Aremark skole hvor noen foresatte fikk logget seg på, mens andre ikke kom inn. 

I forhold til Covid-19 så driver skolen nå etter grønt nivå i forhold til smittevern. Utdanningsdirektoratet skriver følgende: På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak: Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig, normalt renhold og god håndhygiene. Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet at alle med nyoppståtte symptomer bør teste seg. Ved negativ test kan elevene komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. Både ansatte og elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).