Neste uke begynner 3 nye elever fra Ukraina. 1 på 10.trinn og 2 på mellomtrinnet. Da er det 4 elever så langt som har begynt.

17.mai går klassekontaktene eller noen andre foresatte med klassene. Resten av de foresatte ser på toget når det går forbi. Det er foresatte som representerer skolen i 17.mai komiteen og det er sent et 17.mai hefte med elevene som ranselpost. Oppdaterte faner for alle klasser settes klar i gangen ved skolekjøkken/skolemelkkjøleskap og blir låst ut før og inn etter toget.

Kulturskolen er i ferd med å inngå en avtale med Halden danseskole om reduserte priser for elever fra Aremark for kursene i Halden. Undervisningen i trommer er tenkt lagt til musikklærer og trommeslager Geir Myhren-Larsen.