Ved en eventuell oppblomstring av covid-19 kan det være greit å avklare klasser/kohorter. Skolen består av 6 klasser. 1. - 2.trinn (20 elever), 3. – 4.trinn (20 elever), 5. – 7.trinn A (22 elever), 5. – 7.trinn B (22 elever), 8. – 10.trinn A (22 elever) og 8. – 10.trinn B (20 elever). Samarbeidende kohorter/klasser vil være 1. – 4.trinn, 5. – 7.trinn og 8. – 10.trinn.

Forrige uke var «Egenberedskapsuka 2022». Noe info ble sendt ut på Transponder i forkant og nyhetene på TV har hatt saker ang beredskapsuka den siste tida – seinest på kveldsnytt for et par dager siden. Elevene (hvis søsken – kun den eldste) har fått med seg et oppgaveark (ranselpost) i dag. Noen av dere har sikkert snakket om dette hjemme og vi håper flest mulig bruker litt tid på dette årlig. Her er «oppgaven»: https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

8. – 10.trinn har besøk fra den kulturelle skolesekken senere i dag. Forestilling trenger mye tid til rigging og «The game we play» har lagt lenke til følgende side og det ser spennende ut: https://intuitdans.wordpress.com/productions/performances/the-games-we-play/

Kommunedirektørens budsjettforslag for Aremark kommune ble lagt fram på tirsdag. Budsjettet vedtas av kommunestyret torsdag 8. desember. I tida fram til da vi det sikkert komme mange spørsmål og innspill. For skolen sin del ligger det inne et noe strammere budsjettforslag enn nåværende budsjett.

Mandag hadde FAU møte og jeg har aldri vært på et FAU-møte i Aremark med så mange deltakere. Veldig bra at mange kunne møte. Det kommer nok ikke som et sjokk for dere at busskyss var en av sakene. Når jeg får referatet legges det ut på nettsida på vanlig sted: https://www.aremark.kommune.no/elevraadfaususmu.545358.no.html

Primært skal alle meldinger mellom foresatte og ansatte gå på Transponder. Dette er skolens system og vi kan se hva som er utvekslet av informasjon også tilbake i tid. En melding på Transponder ses av alle som har klassen fast samt skolens administrasjon. Vi regner med at hensyn som skal tas gjelder alle lærere som har klassen. Ønsker dere å snakke med kontaktlærer sender dere transpondermelding hvor dere ber om å bli kontaktet av kontaktlærer. Har lærer undervisning kan det gå litt tid før svar.

Telefontid til skolen er mandag til fredag mellom 08:00 – 11:00 og 13:00 – 14:30. Ringer dere lenge eller telefonen er opptatt går samtalen videre til rektors telefon 47882689. Dere får da snakket med oss i administrasjonen.