Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fredagsbrevet 09.04.2021

4.klasse er i gang med å samle inn batterier i forbindelse med den nasjonale batterijakta. Her er det flott med alle bidrag som kan være med på at de får samlet inn mest mulig batterier.

Elevbedriften «Snekkersnuppene» som meldte seg på til fylkesmesterskapet i Viken for elevbedrifter i ungdomsskolen, har kommet til finalen. De har meldt seg opp i flere kategorier, og på mandag er det digitale intervjuer og kåringer. Det er hard konkurranse og mange ulike bedriftsideer rundt omkring på skolene i Viken, så vi er stolte av Thea og Lise i 9.kl. som har kommet så langt i konkurransen. Bedriften produserer fine trekasser i ulik størrelse til oppbevaring/ interiør. Samarbeid med lokalt næringsliv «Løvtrespesialisten» i Aremark og «Stangeskovene» gjør at trebordene blir utnyttet maksimalt og resultatet blir vakre treprodukter. Lykke til videre i konkurransen!

Skolen fådeles fra og med neste skoleår. Jeg har tidligere nevnt at dette skjer grunnet redusert elevtall. I forhold til det praktiske så driver vi med planleggingen nå. Pr. nå synes det klart at 1. og 2. trinn slås sammen. Det samme gjelder 3. og 4.trinn. Når det gjelder mellomtrinnet og ungdomsskolen så er vi litt i tvil. Her går vi videre med to muligheter enten full aldersblanding (5-7 og 8-10) eller en mellomløsning (5 og 6, 7, 8 og 9, 10). Slår vi tre trinn sammen blir det tilsammen ca 40 elever og da kan man ev ha 5 - 7 A og 5 - 7 B. Vi får hjelp av en skole veldig lik oss (1. - 10.klasse og like mange elever) som gikk igjennom den samme prosessen for 8 - 10 år siden. Målet er å ha en timeplan ferdig rundt 17. mai. Da må alt være klart og derfor jobbes det mye rundt fådeling disse dager. Alle lærerne har blant annet lest en bok ("Nærmiljøskoler og aldersblanding") som omhandler temaet. En viktig faktor når vi ser på inndelinga av klasser er de sentrale læreplanene. Her er det i alle fag (unntatt matematikk) inndelt i hva eleven skal kunne etter 2. trinn, etter 4.trinn, etter 7.trinn og etter 10.trinn.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 09. april 2021