Mulig busstreik fra mandag. Mekling pågår og det kan bli streik fra og med mandag. Oppdatert info om dette vil dere finne på nettet, men vi vil prøve å oppdatere dere via Transponder så snart vi vet noe.

Aldersgrenser på sosiale medier må følges. 13 år er en vanlig aldersgrense og for eksempel i tiktok's brukerbetingelser er aldersgrensen absolutt slik at foresatte bryter reglene hvis de sier at det er greit å bruke tiktok selv om du er under 13 år. 

Skolen har fått beskjed om ytterlige 3 elever fra Ukraina og vi skal ha møte neste uke for å avtale oppstart. På samme møte skal vi også se på om en av de voksne flyktningene kan jobbe litt på skolen. Elevene fra Ukraina har hatt omtrent like mye engelskundervisning som norske elever. Det er bra for flyktningene og engelskkunskapene om dere kan øve litt ekstra på engelsk hjemme. For eksempel kan dere bruke litt engelsk av og til i den daglige dialogen hjemme.

SU/SMU har hatt et kort møte denne uka. Referatet ligger på skolens nettside.