Tirsdag var det et møte angående buss. Deltakere var Østfold kollektivtransport, busselskapet, FAU, politiet og skolen. Busskyss er også tema på FAU møte førstkommende mandag. Buss  har dessverre vært litt for mye tema denne høsten.

Lekeapparatet «Mobilus», samt «Grillhytta» ble offesielt åpnet på tirsdag. Grillhytta/utekjøkkenet var ferdig for 1,5 år siden og har vært mye i bruk. Mobilus har også fått en hektisk start. Vi håper at begge deler blir flittig brukt også utenfor skoletid.

Valgfag friluftsliv var på overnattingstur denne uka og rapporten viser at det skal mye til for at de opplever overnatting ute med så mye nedbør igjen. 

Muntlig eksamen for årets 10.trinn blir 1. juni neste år. Hva de kommer opp i får elevene vite to dager før.

Husk refleks alle sammen.