Nasjonale prøver er godt i gang og både 5., 8. og 9.trinn har vært i ilden. 

SFO regner med å være tilbake i SFO-bygget igjen i løpet av de neste ukene.

Nytt kunstgress til ballbingen er bestilt og er estimert levert og montert i løpet av denne høsten. Det er også noen andre mindre oppdateringer som er bestilt når de først er her likevel og gjør en større jobb.

Elevrådsrepresentanter og klassekontakter er valgt og jeg regner med at brukerrådene er snart i gang igjen. Klassekontaktene må være forberedt på et snarlig FAU møte. Jeg regner med at det blir i uke 41.