Det blir gjennomført omvalg

Fylkestingsvalget ble avholdt 11. september 2023. Da stemte innbyggerne i Viken fram representanter til de tre nye fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold. Imidlertid har departementet bestemt at det skal gjennomføres omvalg i Moss kommune i Østfold mandag 27. november. 

Bakgrunnen for departementets beslutning om omvalg er at en feil i valggjennomføringen i Halmstad stemmekrets i Moss kommune antas å ha hatt konsekvenser for mandatfordelingen i fylkestinget.

Det blir derfor holdt nytt fylkestingsvalg for Østfold i hele Moss kommune mandag 27. november.

Hvem kan stemme ved omvalg i Moss

Alle som har stemmerett i Moss har mulighet til å stemme ved valget. Du har stemmerett i Moss ved fylkestingsvalget i Østfold hvis du var folkeregistrert i Moss kommune den 30. juni 2023. 

Forhåndstemming i Aremark

Du kan forhåndstemme på rådhuset mandag 13. november til torsdag 23.november fra 9.00 -11.00 og 12.00 - 15.00 og  fredag 24. november kl 9.00 - 10. 00.

Husk legitimasjon!