Valg_kort.jpg

Forhåndsstemmegivning
Alminnelig forhåndsstemmegivning for Stortings- og sametingsvalget 2021 fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september 2021 avholdes på Rådhuset, i den alminnelige åpningstid hverdager mandag-fredag (08.00 – 15.00). I tillegg vil det være åpent onsdag den 25. august, 1. og 8. september for forhåndsstemming på ettermiddag/kveld fram til kl. 19.00.
Forhåndsavtale er ikke nødvendig.

På helse og omsorgsinstitusjoner
Det avholdes forhåndsstemmegivning på Fosbykollen i Aktivitetsstua, torsdag 26. august 2021 i tidsrommet 10.00 – 14.00

Har jeg stemmerett i Aremark?
Du kan stemme i den kommunen hvor du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. Har du flyttet etter denne datoen, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag før valgdagen kl. 10.

Valgmanntallet
Valgmanntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset. Dersom du ikke finner ditt navn i manntallet, kan du søke valgstyret om å bli ført inn. Det kan skje samtidig med at du forhåndsstemmer, eller du kan sende en henvendelse til valgstyret.