Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Brann og redning/Forebyggende

Forebyggende

Alle brannvesen skal ha en forebyggende- og beredskapsavdeling.

I beredskapen inngår blant annet feier og tilsyn på § 13 bygg. Vi har "Åpen brannstasjon" og "Aksjon boligbrann" på høsten. Vi kjører kampanje på skolen og i barnehagen i en uke på våren og holder kurs i forebyggende for eksempel for pensjonister og campingplasseiere. Det forebyggende er det viktigste arbeidet som blir utført i et brannvesen.

Tips en venn Skriv ut