Filene sendes kommunen via tjenesten sikker eDialog.
Denne tjenesten er på sikkerhetsnivå 4 og tilfredsstiller alle sikkerhetskrav i forhold til sensitive opplysninger.  

Veiledning – innsending av pasientlister ifm koronavaksinering:

  1. Trykk på lenken: eDialog sikker innlevering av post
  2. Logg inn via ID-porten (ved bruk av BankID, Buypass eller lignende)
  3. Fyll ut informasjon om deg selv som innsender.
  4. Velg mottaker: «AREMARK KOMMUNE»
  5. Under tittel, skriv: Innmelding av risikopasienter til Aremark kommune
  6. Under kommentar, skriv f.eks.: «Risikogruppe 1 fra fastlege Hans Hansen» – eller – «Risikogruppe 2 fra fastlege Hans Hansen»
  7. Kryss av for «JA» vedrørende om henvendelsen inneholder sensitive eller følsomme personopplysninger
  8. Last opp dokument. Filene navngis med risikogruppe og navn til fastlege slik at kommunen enkelt kan identifisere innhold og avsender. Skriv f.eks.: «Risikogruppe 1 fra fastlege Hans Hansen» (høyrisikopasienter, de som er *-merket i fhi sin oversikt – eller – «Risikogruppe 2 (risikogruppene uten stjernemerking i fhi sin oversikt) fra fastlege Hans Hansen». Link til risikogruppeoversikt her: 
  9. Trykk: SEND SIKKERT TIL AREMARK KOMMUNE

edialog org.png