IMDi anmodet den 18. mars kommunene om å bosette 35.000 flyktninger i 2022. Aremark kommune er bedt om å bosette 25 flyktninger. Kommunestyret i Aremark kommune vedtok 24. mars at vi kan ta imot 25 flyktninger.

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge

Oppdatert informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina finnes på nettsidene til:

Informasjon til flyktninger
Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge
Kommunens kontaktperson
Camilla Johansen
Telefon: 96 94 31 47
E-post: camilla.johansen@aremark.kommune.no