www.aremark.kommune.no

Eiendomskattelistene for 2019 er klare

Eiendomsskattelistene for 2019 legges ut til offentlig gjennomsyn i perioden 28.februar til 29.mars 2019

 Papirversjonen kan du lese i kommunens resepsjon på Aremark rådhus.

For skatteåret 2019 har kommunestyret i sak 91/18 den 13.12.18, fastsatt skattesatsen til følgende satser:
 
Bolig- og fritidseiendommer:  4 promille
Verker og bruk og næringsbygg: 4 promille
 

Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter fordelt over 4 terminer med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.

Klageadgang:

  • Eier kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatt hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
  • Klagen (begjæring om overtakst) må fremstilles skriftlig innen 6 (seks) uker fra taksten er lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen skal inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor De mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes.
  • I henhold til eiendomsskatteloven kan overtakst resultere i lik, høyere eller lavere takst enn den taksten som opprinnelig var fastsatt. Skatten skal betales selv om det klages på taksten.

Frittak for historiske kulturminner:

Kommunestyret har vedtatt at eiendommer som har historisk verdi kan fritas for eiendomsskatt. De som mener å sitte på kulturhistoriske eiendommer kan søke fritak innen fristen som gjelder for klage.

Skattelistene ligger til offentlig gjennomsyn i perioden 28.februar til 29.mars 2019 i kommunens resepsjon på Aremark rådhus.

Kontaktperson: Regnskap- og økonomisjef Mette Eriksen mobil: 97767430

Eventuell klage sendes til:

Epost: post@aremark.kommune.no
Postadresse: Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark

Tips ein ven Skriv ut