Når i Aremark?

Byggesaksbehandleren er i Aremark tirsdager mellom 09:00 og 14:00.

Det kan avtales møte med byggesaksbehandler her tirsdag eller i Halden ellers – byggesaksbehandler kontaktes direkte

NB! Søknader skal sendes til post@aremark.kommune.no

Saksbehandlere

Byggesak:
Martine Hakelund Hansen:  47797245/ 69174855
Epost: martine.hakelund.hansen@halden.kommune.no

Hun behandler bygge-og delingssaker. 

NB! Bygge/delingssøknader skal sendes til post@aremark.kommune.no

Kartbase:
Jan Sverre Olsen 93243173

Plan:
Fagsjef Morten Høvik 45255590