Generelle regler

 • Personer som er ilagt karantene, er mistenkt smittet eller har påvist smitte med Covid-19, eller har luftveissymptomer, skal ikke komme på besøk  
 • Basale smittevernsrutiner skal følges. Alle som kommer på besøk, må utføre håndhygiene når de ankommer sykehjemmet 
 • Dørhåndtak, armlener etc. skal sprites når besøket har reist 
 • Besøkende skal ringe sykehjemmet for å avtale tid for besøket, telefon 982 12 175 
 • Besøkende må være fullvaksinert. Uvaksinerte kan per nå ikke komme på besøk, med mindre det gjøres særskilt avtale. Dette gjelder også barn over 12 år, da disse nå får tilbud om vaksine.  
 • Om barn under 12 år skal på besøk må de utføre hurtigtest før besøket. Dette fordi det per i dag ikke tilbys vaksine i denne aldersgruppen  
 • Besøkende som kommer fra andre kommuner enn Aremark må bruke munnbind under hele besøket 
 • Besøkende som har vært på tur i røde land må vente 10 dager etter hjemkomst før de kan komme på besøk 
 • Besøkende må registrere seg ved ankomst på sykehjemmet  
 • Det er ønskelig at besøk begrenses så mye som mulig i denne fasen av pandemien – grunnet det økte smittetrykket som har vært de siste ukene  
 • Besøk skal gjennomføres på rommet til pasienten. Man skal ikke oppholde seg i fellesarealer  
 • Det er kun tillatt å besøke en beboer per gang  
 • Det er ikke tillatt å bruke avdelingens kjøkken. Mat og drikke må medbringes hjemmefra  
 • Det er tillatt at beboere reiser ut av sykehjemmet. Det må registreres når beboer kommer tilbake, med hvem- og hvor beboer har vært 

Særskilte regler

 • Det gjøres individuelle vurderinger hos alvorlig syke/terminale pasienter om følgende personer kan komme på besøk: 
  1. Uvaksinerte  
  2. Personer ilagt karantene 
  3. Personer med luftveissymptomer 
  4. Personer som har mistenkt – eller påvist Covid smitte 

 

 • Det vil vurderes om uvaksinerte og personer i karantene skal utføre PCR-test før besøk (ikke eldre enn 72-timer) og bevis må fremvises ved ankomst