Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Brann og redning/Beredskap

Beredskap

Vi er et deltidsbrannvesen som består av 16 mann. Vi har alle andre hovedarbeidsgivere. Dette er alt fra private til kommunale arbeidsplasser. Brannvesenet skal ha 10 øvelser hvert år som er lagt opp etter risikoen i kommunen. Røykdykkerne har tre øvelser mer. Beredskapen opprettholdes ved at vi bærer personsøkere 24 timer i døgnet og 365 dager i året. Brannvesenet har tre utrykningskjøretøy og en av dem er en tankbil på 12000 liter vann, beltevogn og "elgtrekker". Den er ikke av nyeste dato men bra vedlikeholdt. Mannskapene har gjennomgått den opplæring som står i henhold til risikoen i Aremark kommune. Vi er ikke oppnådd opplæringsmålet med utrykningsledere enda. Beredskapen er satt opp etter dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) brannloven og "FOR 2002-06-26 nr 729: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen". § 1-1 (formål) og § 5-1 (dimensjonering og lokalisering).

Aremark brannvesen deltar i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Les mer her  

Tips en venn Skriv ut