Ønsker du å gi et barn gode opplevelser og trygghet med seg i livet?

Barnevernstjenesten trenger to besøkshjem for to jenter i barneskolealder, en helg i måneden, og kanskje er det akkurat du som kan være en ressurs for barna som trenger noen ekstra voksenpersoner i livet sitt?

Besøkshjemmet skal være et trygt og hyggelig sted der barna kan være en del av det vanlige familielivet, få positive opplevelser og omsorg.

Det er ingen krav til utdanning, men til god vandel og helse. Det vi søker etter er trygge voksne som kan fungere som besteforeldre og som evner å samarbeide med foreldre og offentlige instanser.

Besøkshjemmet skal være en ekstra ressurs for barna og en støtte for foreldrene, og gi barnet gode, meningsfulle opplevelser. Kunne dette være noe for deg eller om du har noen spørsmål, håper vi du vil kontakte barneverntjenesten i Aremark v/ Helene på e-post: helene.bjerkman@aremark.kommune.no eller telefon: 40436349.