Barnehageplasser- ordinært opptak 2012 – 2013

read_together100x100[1]
02. februar 2012 - 02. mars 2012
Aremark kommunale barnehage har ordinært opptak for barnehagåret 2012- 2013. Frist 1. mars 2012.
Heltidsplass: 5 d/u
Deltidsplass : 4 d/u eller 3 d/u (2 dager ved spesielle behov og da må dette dokumenteres)
Åpningstid 06.45 – 17.00
Aldersgruppe: 1-5 år
Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plasser.
Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside: www.aremark.kommune.no
Søknaden leveres kun elektronisk. (ved behov for hjelp kan barnehagen kontaktes ved styrer, 69199780).

Søknadsfrist for ordinært opptak er 1. mars 2012.
Tips ein ven Skriv ut

Tjenestebeskrivelser