Hjem/Alle tjenester/Barn og oppvekst

Barn og oppvekst

Består av grunnskolen, skolefritidsordning (SFO), barnehage, kultur og bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

Virksomhetsleder skole / rektor: Per Ole Pihlstrøm Tlf. 922 44 593

Virksomhetsleder barnehage: Ragnfrid Næss Tlf. 92251874