Badevannskvalitet

Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping fire ganger i løpet av badesesongen.

Resultatene etter tredje prøveuttaksrunde er nå klare. De er vurdert etter

folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved alle tre badestrendene.

Alle tre badestedene var ryddige og fine da badevannsprøvene ble tatt ut tirsdag 13.juli.

Badevannstemperaturen lå på 20 - 220C. Det var rent og pent overalt. Ingen grunn til ikke å bade.

Turister og fastboende kosa seg på stranda på Kirkeng camping.

wEyVNgVji QKQAAAABJRU 5ErkJggg==

C 03d 7VV 2hpAAAAAASUVORK 5CYII=