Kommunens kriseledelse har bestemt at Aremarkhallen skal åpnes igjen. Dette forutsetter at veileder som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) følges. trykk her for å åpne pdf.

De som skal bruke hallen må sette seg inn i og følge veilederen. Dersom det er gruppetrening må det være en ansvarlig i gruppen som påser at veileder følges. Ved enkelttrening må den enkelte sette seg inn i veiledere.

  Garderober og dusjer holde stengt inntil videre, men toalettene i gangen er åpne for brukerne.

Den som ønsker tilgang til hallen nå må ta kontakt med renholdsleder Mona Bergstrøm på telefon 982 12 184 eller epost monakristin.bergstrom@aremark.kommune.no slik adgangskort kan bli aktivert.

Det er ønskelig at de som kan trene ute gjør dette.

Det gjøres oppmerksom på at hvis smittevernreglene ikke følges vil hallen bli stengt for de dette gjelder.