Elisabeth Bach
Elisabeth Bach leder ungdomsklubben.

Generell informasjon

 • Aremark kommune tilbyr ungdomsklubb hver fredag fra klokken 18.00-23.00.
 • Ungdomsklubben er for elever fra 8. trinn og til og med 17 år.
 • Ungdomsklubben arrangeres i lokalene Elevtorget på skolen. Kjøkkenet på Fosbykollen bistår med eventuell mat til klubbkveldene.
 • På fredager er det kiosksalg, spilling, film og sosialt samvær.
 • Vi har fokus på rusforebyggende arbeid.
 • Vi har ulike utflukter og aktiviteter i løpet av året som tur til badeland, juleball, LAN,  Tusenfryd, temakvelder med mer.

Regler for ungdomsklubben

 1. Sko/støvler tas av.
 2. Du må registrere deg inn når du kommer og ut når du går.
 3. Søppel kastes i avfallsdunker både inne og ute.
 4. Lys i ganger skal stå på.
 5. Vi går inne og løper ute.
 6. Vi snakker inne og roper ute.
 7. Det er erstatningsplikt ved eventuelt hærverk på inventar/utstyr.
 8. Røyking forbudt
 9. Rusmidler forbudt.
 10. Ved mislighold av internet,kan man bli utvist.
 11. Utagerende oppførsel fører til utvisning.
 12. Tyverier blir anmeldt og fører til utvisning.
 13. Det er forbudt å ta med kniver eller andre våpen. Brudd på regelen vil føre til utvisning. 
 14. Brannmeldere skal ikke røres!

Brudd på regler 7,8,9,10,11,12 og 13 vil føre til at foreldre blir informert. Utvisninger skjer skriftlig.