Hjem/Alle tjenester/Barn og oppvekst/Aremark skole og SFO/Aremark SFO

Aremark SFO

Om SFO:

Aremark skoles SFO drives i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, og etter retningslinjer som vedtas av kommunen.
SFO er et frivillig tilsyns-, omsorg- og aktivitetstilbud til skolebarn fra 1.- 4. klasse.

Målsettinger er sosialisering, frihet og omsorg.
Det legges stor vekt på at oppholdet i SFO er barnas fritid, og at barna selv kan velge hva de vil gjøre/leke, ute eller inne.

Åpningstider Aremark SFO: 

Fra 1. august til 30.juni

06.45- 08.30

14.10-17.00

På skolefrie dager: 06.45 -17.00

SFO er åpent alle virkedager bortsett fra 5 planleggingsdager, jul- og nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12

Priser:

Skolefritidsordning (SFO)  
Pris pr. måned:  
Hel plass                                                                    kr. 2.255,-  
Korttidsplass                                                              kr. 1.692,- 

Søskenmoderasjon er slik at det gis 30 % moderasjon for 2. barn eller flere. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. 

Her kan du søke om plass på SFO!