Aremark kommune har opprettet et testsenter for Covid-19 prøvetaking i oppdrag fra Helsedirektoratet. Testsenteret er lokalisert på grendehuset i Bjørkebekk.

Vi trenger vikarer som kan tenke seg å bidra i arbeidet med å bekjempe koronapandemien. Har du helsefaglig bakgrunn eller er helsefagstudent er det en fordel, men ikke et krav.

Testsenteret i Bjørkebekk har åpningstid alle dager mellom kl. 08:00-15:30.

Arbeidsoppgavene vil være å utføre covid-19 tester, kontorfaglige oppgaver, innhente nødvendige opplysninger og opprette journal, besvare telefon og andre oppgaver knyttet til testsenteret.

Det er fint hvis du liker å samarbeide, ha evne til å arbeide selvstendig og i team, er positiv, ansvarsbevisst og er fleksibel.

Full opplæring og veiledning vil bli gitt og lønnen er gjeldende tariff, med utgangspunkt i utdanning og arbeidsoppgaver. Det er pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2 %. Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kontaktperson: Per Ivar Thomasrud på e-post: pertho@aremark.kommune.no, eller på tlf. 40529331