Det har vært lite smitte i Aremark og den siste tiden også lite smitte i vårt nærområde. Aremark følger nasjonale råd. I områder med liten eller ingen kjent smitte er det ikke innført generelle anbefalinger om bruk av munnbind. Folkehelseinstituttet fraråder det heller ikke. I sommer hvor det er økt reiseaktivitet og flere turister her kan det være et godt tiltak der man ikke klarer å holde minst 1 meter avstand til andre.  

Munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner hvor en har økende eller høyt smittepress, men det kan ikke erstatte andre tiltak. Covid-19 smitter ved at viruset overføres fra luftveiene hos en smittet person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Du er trolig mest smittsom når du har symptomer, men personer uten symptomer kan også smitte. De viktigste smittevernrådene er derfor å holde avstand til andre, huske god håndhygiene og holde seg hjemme hvis du er syk. 

Situasjoner der det er nasjonalt påbud om å bruke munnbind
Det er påbudt å bruke munnbind hvis du er over 12 år når:

  • Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested
  • Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
  • Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Anbefaling om bruk av munnbind under hele covid-19-pandemien
Myndighetene anbefaler også at munnbind brukes i følgende situasjoner (ikke tidsbegrenset):

  • Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
  • Når personer med mistenkt eller påvist covid-19 er nærmere andre hustandsmedlemmer enn 1 meter, dersom helsetilstanden tillater det.
  • Alternativt at husstandsmedlemmer benytter munnbind når de ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 dersom det ikke er mulig for den syke å ha munnbind på.

 

Oversikt over nasjonale tiltak