Aremark kommunale barnehage

Aremark barnehage - illustrasjonsbilde

Om barnehagen

Barnehageplasser:

For barnehagåret 2019- 2020 lyser Aremark kommunale barnehage ut:

 • Heltidsplass: 5 d/u
 • Deltidsplass: 4 d/u eller 3 d/u 
 • Åpningstid: 06.45 – 17.00
 • Aldersgruppe: 1- 5 år
 • Søknadsfrist for ordinært opptak er 1. mars 2019

Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plasser.

NB! Søknaden leveres kun elektronisk. Ved behov for hjelp kan barnehagen kontaktes på telefon 92251874 eller på e-post til styrer: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Søke barnehageplass? - elektronisk søknadsskjema finner du her! Her ligger også søknadsskjema for gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling. 

Aremark kommunale barnehage består av tre avdelinger; Tyttebærtua, Blåbærtua og Maurtua. Mål for barnehagen er å skape trygghet, trivsel og tilhørighet blant barn, foreldre og personale.

Barnehagesatser for 2019

 • 100% plass med mat og drikke              kr 3 220
 • 80% plass med mat og drikke                kr 2 512 
 • 60% plass med mat og drikke               kr 1 884 
30%  moderasjon for 2 barn og 50% for 3 eller flere barn
 

Mat og drikke: Barnehagen serverer lunsj en gang i uka, stort sett er dette varm mat. I tillegg får barna et frukt- og knekkebrødmåltid hver ettermiddag. Dagene det ikke er varm lunsj, må de ha med seg egen matpakke. Det serveres melk til hvert måltid.

Utvidet rett til barnehageplass
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass,har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født. 
 
Vedr søknad om redusert foreldrebetaling og søknad om gratis kjernetid: Det må fylles ut et skjema for hvert barn det søkes for.
 

Aremark kommunale barnehage er på facebook Følg oss her og hold deg oppdatert om hva hverdagen i barnehagen består av.

Les om helsefremmende barnehager her!

Ragnfrid Næss - virksomhetsleder barnehage - portrett
Virksomhetsleder Ragnfrid Næss

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Adresse: Fosby, 1798 Aremark

Virksomhetsleder og styrer: Ragnfrid Næss mobil: 92251874

E-postragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 06.45-17.00

Telefon:

 • Kontor : 92251874
 • Tyttebærtua: 40031401
 • Blåbærtua: 40031717
 • Maurtua: 40032422

Søknad om barnehageplass, gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling finner du ved å klikke her!

Vedtekter, skjemaer og informasjon:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser