Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Arealplanlegger

Arealplanlegger

arealplanlegging.jpeg

Kontaktinformasjon: 

Morten Høvik mobil: 45255590

E-post: post@aremark.kommune.no

Kommuneplanens arealdel er knyttet til den overordnede planlegging i kommunen iht.l plan- og bygningsloven. Arealdelen til kommuneplanen skal bl.a. angi byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, kommunikasjon m.v. Nærmere detaljer kan hentes i Plan- og bygningslovens kap 11. De oppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Opplysninger om denne type planlegging kan hentes i Plan- og bygningsloven kap 12. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret.
 
 
Tips en venn Skriv ut