Aktiv på dagtid

Logo for aktiv på dagtid

Aremark kommune og NAV Aremark starter opp med treningstilbudet Aktiv på dagtid i samarbeid med Østfold idrettskrets.

Dette er et treningstilbud til deg som er mellom 18 og 67 år, og er sykmeldt eller mottar ytelse fra NAV. Ikke alderspensjon, se mer info på hjemmesiden under.

Det blir tilrettelagte kom-i-gang-aktiviteter som passer alle. Ved å bli med i Aktiv på dagtid, kan du benytte deg av alle Aktiv på dagtids treningstilbud i hele Østfold, blant annet på Spenst i Halden (se timeplan).

Kontakt Mary Anne Gløboden i Aremark kommune (tlf. 98 21 21 82) for å kjøpe treningskort, eller møt opp i Aremarkhallen tirsdager kl. 9.00, hvor Unn Merethe Jæger er instruktør.

Kontingent: kr. 200,- ut året.

Les mer om tilbudet og se timeplan:  Aktiv på dagtid sine hjemmesider:

http://www.idrett.no/krets/ostfold/aktivpadagtid/Sider/Timeplan2010.aspx

Timeplan for trening i Aremarkhallen

Tips ein ven Skriv ut

Tjenestebeskrivelser