Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid Aremark


Aktiv på dagtid er en lavterskeltilbud med fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år som bor i Aremark kommune og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet

Du kan være med på Aktiv på dagtid, dersom du mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelser
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte
  • Eller som jobber i en IA-bedrift.(Inkluderende arbeidslivavtale)

Alle treninger er tilpasset den enkelte ut ifra de forutsetninger og tilpasninger de trenger.

Treningene og aktivitetene foregår tirsdager mellom klokken 9:00 -10:00 og blir fordelt på forskjellige aktiviteter:
Tirsdag 3.12.idrettshallen
Tirsdag 10.12 spinning
Tirsdag 17.12 bassenget

Ny timeplan for vinter/vår 2020 kommer straks.

Treningskort kan bestilles på rådhuset av saksbehandler Kristin Staal, og koster for sykmeldte kr 600 per termin og for mottakere av andre ytelser fra Nav kr 300 per termin. 

Aktiv på dagtid kort kan benyttes på spinning, på vektrommet og i bassenget i Aremark, samt alle andre tilbud Aktiv på dagtid har rundt om i Østfold.

Aktiv på dagtid leder og trener er Unn Merete Lie Jæger, spørsmål kan rettes henne på mob 93441692.