Aktiv på dagtid 2014

Logo for aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid har startet opp igjen etter sommerferien. Se timeplan her.

Aremark kommune og NAV Aremark startet opp med treningstilbudet Aktiv på dagtid i samarbeid med Østfold idrettskrets i 2013. Dette er et treningstilbud til deg som er mellom 18 og 67 år, og er sykmeldt eller mottar ytelse fra NAV (ikke alderspensjon, se mer info på hjemmesidene).

Vi har tilrettelagte kom-i-gang-aktiviteter som passer alle. Ved å bli med i Aktiv på dagtid, kan du benytte deg av alle Aktiv på dagtids treningstilbud i hele Østfold, blant annet på Spenst i Halden (se timeplan). I tillegg er det tilrettelagt trening med Unn Merethe Jæger som instruktør hver tirsdag i idrettshallen, og du kan benytte deg av svømmehallen og styrkerommet på Furulund.

Kontakt Mary Anne Gløboden i Aremark kommune (tlf. 98 21 21 82) for mer informasjon eller for å kjøpe treningskort, eller møt opp på trening for prøvetime.

http://www.idrett.no/krets/ostfold/aktivpadagtid/Sider/Timeplan2010.aspx

Tips ein ven Skriv ut

Tjenestebeskrivelser