Bruktstua - åpen

Åpen bruktbutikk og en møteplass!

Arrangør: FRIVILLISENTRALEN
: Bruktstua , Idrettsveien 1
Tid: torsdag 29. april 11:00
Kultur