Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Administrasjonen

Administrasjonen:

Aremark kommune

Bli kjent med rådmannen og virksomhetslederne i Aremark kommune.  

Alice Reigstad - portrett
Alice Reigstad er rådmann.

Rådmann

Rådmann: Alice Reigstad Tlf: 97148817

E-post: alice.reigstad@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Biografi: 

Født: 1976

Bosatt: Fredrikstad

Utdannelse: Mastergrad i organisasjon og ledelse i tillegg til sykepleierutdanning.

 • Var tidligere virksomhetsleder i seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune.
 • Har erfaring som prosjektleder i kommunalsjefens sentrale stab i Fredrikstad.
Mette Eriksen portrettny
Mette Eriksen er regnskap- og økonomisjef.

Regnskap- og økonomisjef

Regnskap- og økonomisjef:  Mette Eriksen Tlf. 97767430

E-post: mette.eriksen@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Eriksen har ansvar for stab- og støttefunksjoner som: informasjon, post, arkiv, sentralbord/resepsjon, økonomi, regnskap, lønn, innkjøp, skatt/innfordring

Biografi:

Født: 1964

Bosatt: Halden

Utdannelse: Revisor

 • Mette Eriksen jobbet tidligere som revisor i Indre Østfold Kommunerevisjon. Hun ble ansatt som regnskap - og økonomisjef i 2008. Hun kjente kommunen fra før gjennom sin tidligere jobb og visste at det var en god kommune å jobbe og være i. 
 • Eriksen trives godt utendørs enten til fots eller på sykkelen.

 

Per Ole Pihlstrøm-portrett
Per Ole Pihlstrøm er rektor og virksomhetsleder.

Virksomhet Oppvekst og kultur:

Består av grunnskolen, skolefritidsordning (SFO), kultur og bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder / Rektor Per Ole Pihlstrøm Tlf. 922 44 593

Epost: per.ole.pihlstrom@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Aremark skole, 1798 Aremark

Biografi:

Født: 1954

Bosatt: Halden

Utdannelse: Lærerutdanning og jus. 

 • Han har arbeidet i Aremark kommune i to omganger. Første gang mellom 1979 og 1998. Først som lærer. Så ble han ansatt som skole og kultursjef i 1990 og assisterende rådmann i 1995.
 • Mellom 1998 og 2013 jobbet han som rektor i Halden og Rakkestad og på den norske skolen i London. I 2013 returnerte han til Aremark som virksomhetsleder for skole og SFO og rektor. Nå er stillingen utvidet til å også omfatte barnehage og kultur. 
 • Pihlstrøm er en anglofil familiemann som elsker fotball generelt og Manchester United spesielt. 
Ragnfrid Næss - virksomhetsleder barnehage - portrett
Virksomhetsleder barnehage Ragnfrid Næss.

Virksomhet barnehage

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder/styrer: Ragnfrid Næss Tlf: 92251874

E-post: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Biografi:

Født: 1971

Bosatt: Halden

Utdannelse: Barnehagelærer, drama og styrerutdannelse.

 • Jobbet tidligere som pedagogisk leder ved Karrestad barnehage i Halden. Har også jobbet blant annet på barnevernsinstitusjon i Rakkestad.
 • Var hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i fire år fram til 2013. 
Henriette-portrett
Henriette Wisur-Olsen er virksomhetsleder for plan-miljø og teknisk etat.

Virksomhet Teknisk

Virksomheten består av saksbehandling, beredskap, byggesak, kommuneplan, reguleringsplaner, skog, jord, miljø, vilt m.m.

Kontaktinformasjon:

Henriette Wisur-Olsen er virksomhetsleder. Tlf 95055593

E-post: henriette.wisur-olsen@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Biografi:

Født: 1961

Bosatt: Manstad i Fredrikstad

Utdannelse: Tilsvarende sivilingeniør. Studerte i Norge og USA.

 • Var tidligere teknisk sjef i Råde kommune.
 • Har arbeidet som prosjektutvikler i FOBBL - Fredrikstad og omegn boligbyggelag. 
 • Norges første kvinnelige brannsjef i Fredrikstad. 
Christian Gundersen-portrett
Christian Gundersen er virksomhetsleder for helse, barnevern og NAV Aremark. Han fungerer også som virksomhetsleder for pleie og omsorg.

Virksomhet helse, barnevern og Nav/pleie og omsorg:

Virksomheten består av barnevern, kommunelege med legesekretærer, helsesøstertjenesten og kommunefysioterapitjenesten.

Pleie og omsorg omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, funksjonshemmede og individuelle døgnbaserte opplegg. 

Nav Aremark:

Telefon: 55553333

Nav-kontoret tilbyr samordnede tjenester innen områdene sosial, trygd og arbeid. Kontoret drives i partnerskap mellom kommunen og NAV Østfold.

Fax 69011541

E-post nav.aremark@nav.no

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00

Nav Aremark gjør oppmerksom timebestilling skjer via telefon 55553333.

Du må ha en avtale, dersom du skal prate med en av de ansatte.

Kontaktinformasjon:

Christian Gundersen er virksomhetsleder. Tlf. 98212180

E-post: post@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Biografi:

Født: 1962

Bosatt: Halden

Utdannelse: Vernepleier og statsviter og utdannet som systemisk miljøterapeut ved The Institute of Family Therapy i London.

 • Christian Gundersen har arbeidet i Aremark kommune siden 2007. De første årene som psykiatrikoordinator. Han ble ansatt som virksomhetsleder i 2014.
 • Han har to voksne barn og er motorsykkelentusiast.
Tips ein ven Skriv ut