Åpningstider: Torsdager 10-14
Vi holder til i foajeen på kulturscene som ligger ved biblioteket. 
 
Hva er Aremark åpen barnehage?
  • Et gratis kommunalt tilbud som kan benyttes av barnefamilier med barn fra 0-6 år.
  • I Åpen barnehage må foresatte være sammen med barnet sitt.
  • Ingen påmelding, bare møte opp.
Åpen barnehage er organisert som et tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjonen, biblioteket, fysioterapitjenesten, barnehagen og frivillige.
Sol.png
Dagsrytme
10:00-11:00: Lek, lesestund, bevegelseslek
11:15: Lunsj
12:00-14:00: lek, formingsaktiviteter
14:00: Barnehagen stenger
 
Hva skal du ha med?
Bleier, innesko, skift og egen mat.
 
Lunsj
  • Ta med egen mat
Din rolle i barnehagen
I barnehagen har du selv ansvar for barnet du kommer med. Som voksen er du med på å organisere og delta i aktiviteter sammen med barnet.
 
Det vil være en fast pedagogisk leder (Marielle Gromholt) hver gang og det vil variere hvilke andre som skal være tilstede.