Varslingsanlegg er i Norge et nettverk av tyfoner satt opp av Sivilforsvaret på taket av sentrale bygninger. Dette ble nedskalert i små kommuner og tettsteder for noen år siden. Som følge av det har Aremark kommune ikke lenger et eget varslingsanlegg. 

Disse varslingsanleggene når kun ut til halvparten av befolkningen i Norge, og på bakgrunn av dette er det nå utviklet et eget varslingsanlegg som vil nå ut til alle på telefonene. 

Nødvarsel på mobil
Cell broadcast, som er det valgte systemet for mobilvarsling, gir umiddelbar befolkningsvarsling gjennom mobilnettet. 

Dette varslingssystemet testes i valgte områder denne uken, og det er forventet at det vil komme på plass et nødvarsel som kan sendes ut fra politidirektoratet i løpet av første kvartal i 2023.

Les mer om nødvarsel på mobil på nettsidene til DSB