Vil du søke barnehageplass til vår flotte nye barnehage fra høsten?
Mål for barnehagen er å skape trygghet, trivsel og tilhørighet blant barn, foreldre og personale.

Søknad sendes via dette elektroniske søknadsskjemaet. 
Søknadsfrist 15. mars.

Har du spørsmål, kan disse rettes til barnehagestyrer Ragnfrid Næss epost ragnfrid.nass@aremark.kommune.no eller telefon 92 25 18 74.

 

Åpningstider: 
Mandag - fredag kl. 06.45-17.00

Barnehagepriser 2021:
Foreldrebetaling for barnehageplasser fastsettes til makspris for hel plass. Stortinget fastsetter maksprisen for barnehageplass hvert år. Fra 1. januar 2021 er maksprisen satt til kr 3230,- pr. måned.

Ihht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 skal foreldrebetalingen ikke overskride 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Alle barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.