Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima-og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. 
 
Kulturminnefondet har i dag bevilget kr. 120.000 til restaureringen av hagen i den gamle presteboligen i Aremark. 
Tilskudd skal brukes til stakittgjerde og ny flaggstang i hagen. 
 
Presteboligen ble oppført ca. 1750. Rundt presteboligen er det en satt i stand et gammelt hageanlegg i årene 1992-1994, og selve hagen framstår i god stand på grunn av aktivt dugnadsarbeid fra historielagets side. Den gamle presteboligen og hagen benyttes i dag til ulike arrangementer i Historielagets regi, og presteboligen leies ut i forbindelse med selskapsarrangementer og omvisninger. 
I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at den gamle hagen er et viktig kulturminne, både isolert sett, og i den sammenheng denne inngår i. 
-Vi er stolte over å kunne støtte dette prosjektet, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet, som mener at dette er et viktig kulturminne. Han roser eierne for at de går videre i arbeidet med å redde dette viktige kulturminnet.