Åpningstider: Alle dager 08:00 - 15:30.
Drop-in testing - det ikke være nødvendig å bestille time for testing.

Alle innbyggere i Aremark kommune som har behov for testing for korona, skal fra i dag 08.01.2021 teste seg ved koronatestsenteret i Bjørkebekk grendehus. Det samme gjelder grensependlere som passerer grensen i Bjørkebekk, og som tidligere har blitt testet på Fossbykollen.

Det er viktig at de anvisningene som gis, enten muntlig eller skriftlig, følges. Blant annet skal ingen som skal testes inn i bygget, men testes på baksiden av bygget ved rullestolrampen.