I forbindelse med helsemyndighetenes strenge smitteverntiltak for å hindre økt smitte av Covid-19 i samfunnet, er det bl.a. bestemt at de fleste grenseoverganger skal stenges for innreise, og at all innreise skal kontrolleres. Det er bestemt at grenseovergangen i Bjørkebekk skal holdes åpen for kontrollert innreise mellom kl. 08:00 og 15:30 daglig, og at det skal opprettes et testsenter i forbindelse med dette.

Aremark kommune har derfor valgt å benytte grendehuset i Bjørkebekk som testsenter, og å flytte denne tjenesten fra Fossbykollen til Bjørkebekk. Testsenteret vil starte testvirksomheten fredag 08.01.2021 kl. 11:00, og deretter ha åpent i tidsrommet 08:00 - 1530 hver dag (også lørdag og søndag)

Alle i Aremark som mistenker smitte skal heretter testes i Bjørkebekk. Det samme gjelder grensependlere som passerer grensen i Bjørkebekk, og som tidligere har blitt testet på Fossbykollen. Da testsenteret har fast åpningstid, vil det ikke være nødvendig å bestille time for testing. Det er bare å møte opp (drop-in testing). 

Det er viktig at de anvisningene som gis, enten muntlig eller skriftlig, følges. Blant annet skal ingen som skal testes inn i bygget, men testes på baksiden av bygget ved rullestolrampen.