Det er bestemt at årets ryddeaksjon vil kunne gjennomføres, men med Korona-restriksjoner.

Det vil bli avholdt i uke 41, tirsdag 6., onsdag 7. og torsdag 8.oktober. 
Kl.11.00-18.00 alle dager.

Avfall leveres på Sommerro Industrifelt. 

 

Det som vil kunne leveres av søppel er:

 • Restavfall
 • Metallavfall
 • Brune- og hvitevarer
 • Spesialavfall som spillolje/løsningsmidler/ plantevernmidler/batterier/lakk/maling m.m.
 • Dekk, felger

Asbest og hageavfall tas ikke imot!

Merk at visse former for søppel kan avvises, f.eks store tanker som ikke er oppdelt før det ankommer anlegget. Denne vurderingen gjøres av mannskapene på stedet.

Rutinene som må følges for å kunne delta på aksjonen:

 • En meters regel gjelder, alle på må forholde seg til den til enhver tid.
 • Maks 4-5 biler av gangen, maks 2 personer pr.bil.
 • Mannskapet skal holde kontroll på alle bilene og personene på området. Derfor vil det være en som står ved innkjøringen og kontrollerer antallet biler og personer inne på området.
 • Mannskapene skal IKKE bære og løfte andres søppel. Folk må selv forsikre seg om at de får lastet av sitt eget søppel. Derfor kan hver bil ha to personer for å kunne ta seg av sin egen last.
 • Alle biler blir stående samlet inne på plassen til alle er klare, eller får signal fra mannskapet om å kunne forlate området.
 • Mannskapet anviser hvordan det skal kastes og koordinerer trafikken.
 • Mannskapet har ansvaret for at de selv ikke utsettes for smittefare, og dermed ikke utsetter besøkende for fare.
 • Folk som kommer MÅ være friske. Er du syk så hold deg hjemme.
 • Mannskapet kan bortvise personer som ikke følger rutinene som er satt.
 • Navn og telefonnummer av alle som besøker området må noteres. Denne informasjonen vil så bli makulert etter 10 dager.

På grunn av disse rutinene vil det med stor sannsynlighet bli køer til området. Vi oppfordrer folk til å ivareta smittevernhensyn også i køen.

Mannskapet kan bortvise personer som ikke overholder smitterestriksjonene.

Vi ber alle om å vise tålmodighet og ivareta smittevernet både ovenfor seg selv, andre besøkende og de ansatte.

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler Line Dalene på epost: Line.dalene@aremark.kommune.no eller telefon: 47454511.