Kommunale avgifter faktureres per i dag terminvis fire ganger per år. Kommunestyret i Aremark vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020 å innføre 10 betalingsterminer per år for kommunale gebyrer. 
For å kunne innføre dette må det anskaffes nye systemmoduler til faktureringssystemet. Dette var til behandling i kommunestyret 24.09.2020, hvor det ble besluttet at dette arbeidet utsettes. 
Det antas at dette arbeidet vil starte i 2021 med virkning fra 2022. 
Inntil dette er på plass vil administrasjonen være behjelpelig med å tilrettelegge for eventuelle betalingsordninger og betalingsutsettelse av kommunale avgifter. 

Ta gjerne kontakt med økonomiavdelingen for nærmere informasjon. 

Lanie Tran, tlf. 415 24 047, Økonomimedarbeider.