I kommunens vedtatte statutter står det:

Aremark kommunes næringsutviklingspris har som formål å stimulere til næringsutvikling og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på menneskers nytenkning og etablering/videreutvikling av lokalt næringsliv. Næringsprisen deles ut til enkeltmannsforetak eller bedrifter som nylig har etablert seg i kommunen eller etablerte bedrifter som har utvidet sin virksomhet, og gjennom det tilført arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Prisen består av en pris på kroner 5 000.- og diplom. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidater til kommunen innen 15. oktober.