Vedrørende besøk for beboere i leilighet Fosbykollen, servicefløy

Frem til nå har det vært besøksforbud på Fosbykollen.

Det legges nå til rette for korte besøk fra og med 20.mai 2020.

Det skal føres besøksprotokoll slik at tjenesten har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk. Dette er viktig informasjon i tilfelle behov for smitteoppsporing.

Pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er i karantene etter utenlandsreise, skal ikke være i kontakt med beboere.

Besøk hos beboer:

                  -Besøk avklares på forhånd med personalet og maks besøkstid: 1 time.

                 - Kun pårørende kan besøke beboer så fremst det ikke er avklart med avd.leder på forhånd.

                 - Det må tilrettelegges slik at det er mulig å holde 2 meters avstand.

Ansatt tar imot besøkende og skal påse at alle:

  • Utfører håndhygiene når de går inn. Benytt håndsprit ved inngangen
  • Gå direkte til leilighet via heis i 1etg; inngang fysio/aktivitetsstue
  • Antall besøkende begrenses til maks 2 personer
  • Besøkende må fylle ut skjema-egenerklæring for besøkende i forbindelse med covid-19. Ta med egen penn til dette.
  • Etter hvert besøk blir håndtak og andre flater rengjort.

Tidsrom for besøk:      11.30-12.30   

                                   15.30-17.00

Besøk må avtales på tlf 92283920 senest dagen før og ring også dette nr ved ankomst inngang fysio/aktivitetsstue.