Besøksregler for Fosbykollen sykehjem

Sykehjemmet har fortsatt stengt for besøkende, men det legges til rette for korte besøk i Sansehagen eller på Aktivitetsstua. Det åpnes for gradvis besøk fra og med 20. mai 2020

Det vil være ekstra fokus på smittevern for å redusere risikoen for å få smitte inn på en av avdelingene da dette er en særlig sårbar risikogruppe. Det er hvert enkelt sykehjem som avgjør hvilke beboere som kan få besøk, ut fra pasientens funksjonsnivå og om de har mulighet til å følge smittevernreglene.

Tidsrom for besøk:         

Kl            11.00-12.00

Kl            15.30-17.00

Du må alltid kontakte sykehjemmet ( tlf 98 21 21 75) og avtale tid for besøk.  Maks besøkstid er 1 time. Ring også dette nummeret når dere har ankommet sykehjemmet for at noen skal ta dere imot. Vi oppfordrer til å gjennomføre besøket ute hvis været tillater det.

Generelle kriterier for alle besøk:

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Ikke føler deg frisk, det vil si ingen forkjølelse-/influensasymptomer
 • Har vært utenfor Norge de siste 14 dager
 • Er i hjemme karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har påvist covid-19
 • Ring på vakthavende sykepleier, tlf 98 21 21 75 om dere trenger assistanse under besøket

Du kan ikke ha med kjæledyr. Vi fører besøkskontroll for alle som kommer på besøk.  Der det ikke er mulig med besøk tilrettelegger vi for digitale besøk via telefon og videosamtaler.

Besøksregler utendørs

 • I sommermånedene legger vi til rette for at beboere som ikke er smittet eller er i karantene, kan få besøk utendørs i Sansehagen. Besøkende må komme til hagen utenfra, ikke gjennom avdelingen.
 • Dere må holde 2 meters avstand, ingen nærkontakt
 • Sykehjemmet har tilrettelagt med stoler/benker og bord som står med god avstand
 • Dere kan ikke være mer enn 2 personer som kommer på besøk om gangen
 • Hver beboer kan ta imot besøk én gang hver uke
 • Du kan ikke ta med mat eller drikke
 • Husk å sprite hendene før og etter besøket.  Hånddesinfeksjonssprit er tilgjengelig
 • Personalet spriter over benker / stoler mellom hvert besøk

Du vil også få aktuell praktisk informasjon når du avtaler besøket.

Besøksregler innendørs

 • Det vil foregå på Aktivitetsstua.  Det er lagt til rette for å holde 2 meters avstand.

Sykehjemmet har tilrettelagt med stoler og bord som står med god avstand

 • Dere møter opp på utsiden inngangen til fysioterapeuten, der vil dere bli møtt av personalet
 • Dere kan ikke være mer enn 2 personer som kommer på besøk om gangen
 • Hver beboer kan ta imot besøk én gang hver uke
 • Du kan ikke ta med mat eller drikke
 • Husk å sprite hendene før og etter besøket. Hånddesinfeksjonssprit er tilgjengelig
 • Personalet spriter over bord og stoler samt dørhåndtak og lignende mellom hvert besøk

Levering av ting til beboere

 • For å begrense smitten, ønsker vi å begrense gaver, varer og private gjenstander i denne perioden, og det er best om det du leverer er ting som kan sprites eller vaskes (glatt overflate eller vaskbart).
 • Alternativt vil vi ta vare på gjenstanden i ett døgn, før vi gir den videre til avdelingen/beboeren.

Ta kontakt med institusjonen på forhånd for å få råd om det du vil levere, og avtale nærmere.

Besøksregler for besøk til døende beboere 

 • Du som kommer på besøk må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • Du som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
 • Du må møte opp utenfor sykehjemmet, hvor du vil møtes av helsepersonell som følger dem direkte til beboer.
 • Besøket foregår på pasienten sitt rom – altså ikke i kantiner eller fellesarealer.
 • Du må dusje og skifte til rene klær før besøket.
 • Hvis den du skal besøke har påvist covid-19, eller er isolert, må du også benytte smittefrakk, munnbind, hansker og beskyttelsesbrille. En sykepleier bistår for å sikre korrekt påkledning og avkledning av smittevernsutstyr samt håndhygiene.
 • Du må holde minst to meters avstand fra andre beboere og helsepersonell på sykehjemmet.